Arvot

1. Luonto on kaiken perusta. 
Tuotan luontopalveluita, mahdollisimman kestävästi. 
Esimerkkejä:
- Suunnittelen palveluni mahdollisimman luontoystävällisiksi, en suunnittele tuotetta, joka ei ole ekologinen
- Pyrin järjestämään tapahtumat lähellä asiakkaita, mahdollisimman kestävästi
- Tapahtumissa käytämme, aina kun mahdollista, valmiita polkuja 
- Tapahtumissani käytämme pääasiassa pestäviä astioita
- Valitsen paikallisesti tuotettuja raaka-aineita aina kun niitä on saatavilla
- Yhteistyökumppaneilta vaadin kestäviä arvoja
- Jätteet lajitellaan/kierrätetään


2. Tasa-arvo. Luonto on kaikille, samoin luontopalveluni. 
Esimerkiksi:
- Muokkaan tarvittaessa palveluitani osallistujien tarpeisiin. 
- Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Voit tulla tapahtumiini juuri sellaisena kuin olet. 
- Luontokontaktit ja liikunta ovat kaikille tarpeellisia, haluan antaa kaikille mahdollisuuden ja ohjata asiassa

3. Paikallisuus
- Noudatan paikallisia sääntöjä ja ohjeita parhaani mukaan
- Pyrin toimimaan paikallisesti, usein miten  Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon alueilla, olen perehtynyt paikalliseen kulttuuriin ja historiaan, paikalliseen kasvistoon ja linnustoon, vesistöihin sekä geologiaan
- Käytän pääasiassa paikallisesti tuotettuja raaka-aineita
- Yhteistyökumppaneiksi valitsen mahdollisuuksien mukaan paikallisia kestäviä yrityksiä/yrittäjiä

4. Kehittyminen
- Kehitän yritystäni sekä itseäni jatkuvasti

5. Noudatan lakeja ja asetuksia

6. Osallistun lähiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 
Kirjoita tekstisi tähän...